Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
  Εξειδικευμένες Κρέμες

Préparation U.V.

Result: a formulation that stimulates your skin to tan naturally and prepares it for sun exposure.

Product description: Préparation U.V. is rich in natural and plant-based active ingredients, stimulates natural tanning and prepares skin for exposure to sun. It thus boosts melanin synthesis without exposure to ultraviolet. It helps prevent the appearance of pigmented spots and slows skin aging, by stimulating proteasome activity and reducing the rate of protein oxidation. Its anti-radical function also fights free radicals. This treatment is recommended for all Skin Instants that will be exposed to strong UV and infrared rays.

Directions for use: Apply on the morning and evening on the entire face, neck and décolleté, during approximately one month before sun exposure. Massage gently until the product is fully absorbed.


Préparation U.V.