Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
  Εξειδικευμένες Κρέμες

Réparation U.V.

Result: a soothing, repairing and moisturizing after-sun treatment that regenerates the skin after sun exposure.

Product description: Thanks to the combined action of the various vectors, Réparation U.V. treatment acts on the many problems linked to sun exposure. It soothes and regenerates the skin thanks to its soothing, lipid-replenishing and moisturizing active ingredients. Its anti-radical and antiglycation vectors actively fight skin aging by protecting against free radicals and by acting at epidermal and dermal level. This treatment is recommended for all Skin Instants that have been exposed to strong UV and infrared rays.

Directions for use: Apply to the entire face, neck and décolleté after the exposure to the sun. Massage gently until the product is fully absorbed. 


Réparation U.V.