Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
  Εξειδικευμένες Κρέμες

Protection U.V. SPF 50

Result: protects the epidermis from the harmful effects of UVA, UVB and infrared rays.

Product description: Protection U.V. SPF 50 effectively protects skin against the sun thanks to a combination of 100% natural filters. The Triple Shield Complex© technology targets 100% of the sun’s rays [UVA + UVB + visible light + infrared] and provides complete protection by preserving the skin’s solar capital. Skin is moisturized and dehydration caused by solar exposure is limited.

Directions for use: Apply generously to the entire face, neck and décolleté before sun exposure. If you do not apply enough product, the level of the sun protection will be considerably reduced. To be well protected, frequently repeat applications (at least every two hours), especially after sweating, swimming, towel drying or after a long sun exposure.


Protection U.V. SPF 50